Saturday, March 28, 2009

პურიტანიზმი          პურიტანული  მიმდინარეობა პროტესტანტული მოძრაობის ღვიძლი შვილია. რომ არა ლუთერის რეფორმატორული სულისკვეთება ასევე მთელი სხვა პიროვნებების როგორებიცაა ჰულრაიხ ცვინგლ, იან ჰუსი და სხვები ისინი არ იქნებოდნენ. ეს პერიპეტიები მიჯნავს შუა და ახალ ისტორიულ საუკუნეებს. მათი მოძრაობა წამოსული იყო სწორედ პაპის ცენტრალისტური ძალაუფლების დაპირისპირების ნიადაგზე, რომელიც ფართო მასშტაბით მოიცავდა დაბალ და საშუალო ფენას ევროპეული მოსახლეობისა. მოკლედ მოვყვები მათ ისტორიას ბრძოლის და დაწყებისა და გამარჯვების შესახებ. 

ფაქტიურად აუტანელი და გაუსაძლისი გახდა კათოლიკური წნეხის ქვეშ ყოფნა იმდროინდელი გერმანულ-ფრანგული მოსახლეობის. ეს ჯერ კიდევ ინდულგენციების უახლოესი პერიოდია. კონტინენტური ევროპიდან ზოგი მათგანი აფარებს თავს ახალ იმედს - ანგლიკანურ ეკლესიას, რომელიც როგორც შემდგომ გაირკვა არც ისე შორს იდგა პაპისტურ-ცენტრალისტური პოლიტიკისგან დიდ ბრიტანეთში. პურიტანები მნიშვნელოვან ძალას წარმოადგენენ ინგლისის პარლამენტში. მეფის ხელისუფლება ნელ ნელა მცირდება და მმართველობა გადადის საპარლამენტო ხელისუფლებაზე. პურიტანები იყოფიან ორ მიმდინარეობად ინდეფენდენტები და პრესვეტრიანელები. ერთი მოითხოვენ საპარლამენტო მმართველობას მეფის გარეშე და მეორენი 9პრესვეტრიანელები კი კონსტიტუციურ მონარქიას. იწყება სამოქალაქო დაპირსიპირება რომელშიც მარcხდება მეფის უნიათო ხელისუფლება. საბოლოოდ ჩარლზ I კვეთენ თავს. ხელისფლეაში მოდიან ოპოზიციის წარმომადგენლები - პრესვეტიანელები. მტკიცდება ოლივერ კრმომველის პროტექტორატი. ეს ყველაფერი იწვევს ძველი მონარქიული ღირებულებებისაკენ დაბრუნებას. ძლიერდება არისტოკრატია, გადასახადების აღებბის უფლება და ა.შ. მწიფდება რეაქიული მოძრაობა. ოლივერ კრომველს საფლავიდან თხრიან და სახრჩობელაზე კიდეენ. და ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. ბრძოლის სათავეში ინდიფენტები და რელიგიური სექtები უდგებიან. ხანგრძლივი ბრძოლის შემდეგ პარლამენტი იმარჯვებს მონარქიაზე.

გარდა ინგლისისა პურიტანები არიან ამერიკის "პირველი კონსტიტუციის" შემქნელები მეი ფლაუერის ხელშეკრულეა. მასში აღნიშნულია გონივრული სამოქალაქო ერთობა და თანასწორუფლეიანი კანონები.

მოკლედ ამ შესავლის მერე შეგიძლიათ გადმოიწეროთ ეს ფილმი და დატკბეთ იგი ეხება ოლივერ კრომველს და მის ცხოვრებას. ფილმს აქვს რომანის ჟანრი და კრომველის მეგობარი ფაიროქსი მოუთხრობს მაყურებელს მომხდარის შესახებ.

Downlaod


No comments:

Post a Comment